Poland

Akademia Międzynarodowa „Złora Fortuna” to unikalna struktura naukowa, która łączy naukowców z 30 krajów świata. Badania socjologiczne Akademii oraz projekty rankingowe, opracowania specjalistów w „Złotej Fortuny” w sferze psychologii socjalnej i wojskowej oraz politologii stały się kreatywną podstawą dla dalszej pracy specjalistów w wielu krajach świata. Nagrody Akademi są przedmiotem dumy wybitnych osobowości na całym świecie.Almanach Akademicki "Złota Fortuna" rozpowszechnia się w około 60 państwach świata. Przede wszystkim, sa to ojczyzny 30 Akademii Nauk, których flagi sa przedstawione na pierwszej stronie. Wśród tych państw bardzo rozwija sie współpraca pomiedzy Akademiami Nauk, Prezydenci ktorych w różne okresy czasu zostali przyznani członkami Prezydium "Złotej Fortuny". To uroczyste wydanie można otrzymać poczta, przesyłajac pomoc charytatywna na adres wydania, które sprzyja niekomercyjnemu rozpowszechnianiu literatury naukowej. Naklad tej Złotej Ksiazki jest znaczacy, ale dzieki zamowieniom czasami dodrukowuje sie, dlatego nie jest ostateczny.

Adres Wydawnictwa Akademickiego:

01010 Ukraina, Kijow  Ul. Aistowa, 3, MARTIS "Złota Fortuna"

01010 Ukraine, Kyiv 3 Aistova str, IARTAS "Golden Fortune"

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,  www.fortuna.org.ua, www.goldenfortune.org

Phone number in Kiev office: 2545700

peig-20_004